GOV.SI

Rekonstrukcija vozišča Lom - Grahovše, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki

Podrobnejši opis in tehnična specifikacija predmeta naročila je razvidna iz priložene razpisne dokumentacije.

Več na portalu javnih naročil