Skoči do osrednje vsebine

Rekonstrukcija vodovoda, kanalizacije in ceste V Murglah v Ljubljani

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je Rekonstrukcija vodovoda, kanalizacije in ceste V Murglah v Ljubljani.\n\nPodroben opis predmeta javnega naročila je razviden v nadaljevanju te razpisne dokumentacije ter v ponudbenih predračunih (popisih del), ki sta kot prilogi sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju ponudbene cene upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila.\n

Več na portalu javnih naročil