Skoči do osrednje vsebine

Rekonstrukcija Parmove ulice z komunalno infrastrukturo na odseku od Samove ulice do Kurilniške ulice, s sofinanciranjem Kohezijskega sklada

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je rekonstrukcija Parmove ulice z komunalno infrastrukturo na odseku od Samove ulice do Kurilniške ulice s sofinanciranjem Kohezijskega sklada.

V popisih so upoštevana določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/2017), in sicer na način, da se bo pri gradnji smiselno upoštevalo okoljske vidike, pri nabavi opreme pa se bo nabavilo okoljsko manj obremenjujoče blago, ki je proizvedeno iz okoljsko manj obremenjujočih materialov in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi.

Dela se bodo izvajala v dveh fazah:
1. faza: odsek od ulice Bežigrad do Kurilniške ulice, ki obsega ureditev vozišča, pločnikov in ostalih peš povezav, odvodnjavanja in ureditev javne razsvetljave in prestavitev komunalne infrastrukture;
Prestavitev komunalne infrastrukture obsega:
Prestavitev kanalov DN400 v dolžini 375m, kanala DN1200 v dolžini 130m, kanala DN1600 v dolžini 345m in kanala DN2200 v dolžini 150m vključno z vsemi armirano betonskimi združitvenimi objekti z navezavami na obstoječ kanalizacijski sistem ter ukinitve oz. rušitve kanalizacije.
Prestavitev vodovoda ob vzhodnem delu Parmove ulice v skupni dolžini 450m z navezavo na obstoječe omrežje in prevezavo vseh obstoječih vodovodnih priključkov.
Obnova glavnega distribucijskega srednjetlačnega plinovoda S 1800, ki poteka po Parmovi ulici. Od severa proti jugu Parmove ulice je glavni plinovod izveden v dimenziji DN 200 (PE 225x13,4).. Obnova srednjetlačnega plinovoda S 1800 zajema celotno Parmovo ulico od Samove ulice do Kurilniške ulice v dolžini cca. 700 metrov (1. in 2. faza).
2. faza: odsek od Samove ceste do ulice Bežigrad, ki obsega ureditev vozišča, pločnikov in ostalih peš povezav, odvodnjavanja in ureditev javne razsvetljave

Projektna dokumentacija je na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg MDB 7, Ljubljana. Ogled je možen vsak delovni dan od 9:00 do 12:00 ure po predhodni najavi na telefonski številki +386 1 306 17 00 (tajništvo).

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik