Skoči do osrednje vsebine

Rekonstrukcija malih počivališč na omrežju avtocest v upravljanju DARS: Sklop 1: ŠTAJERSKI in POMURSKI KRAK; Sklop 2: GORENJSKI KRAK; Sklop 3: PRIMORSKI KRAK

Rekonstrukcija malih počivališč na omrežju avtocest v upravljanju DARS: Sklop 1: ŠTAJERSKI in POMURSKI KRAK, Mala počivališča: Zima - sever, Zima - jug, Polskava - vzhod, Polskava - zahod in malo počivališče Dolinsko; Sklop 2: GORENJSKI KRAK, Mala počivališča: Povodje - vzhod, Povodje - zahod, Lipce sever in Lipce jug; Sklop 3: PRIMORSKI KRAK, Mala počivališča: Studenec sever, Studenec jug in malo počivališče Risnik

Več na portalu javnih naročil