Skoči do osrednje vsebine

Rekonstrukcija lokalne ceste na odseku G2 108-Šavna Peč -1. faza

Rok za prijavo je potekel.

Predvidena je rekonstrukcija lokalne ceste na odseku od prehoda preko železniške proge Hrastnik Zidani most, v dolžini 848m v smeri proti Šavni Peči od hišnega priključka takoj za železniškim prehodom, do serpentine na gozdni meji. Ob rekonstrukciji ceste je predvidena ureditev dreniranja pobočne podtalne vode in odvodnjavanja meteorne vode z vozišča. V I. fazi, ki je predmet javnega razpisa se izvede cca. 300 m.
Ker prečni profil ceste ne zagotavlja srečanja dveh osebnih vozil, je mestoma predvidena ureditev izogibališč. Le ta so predvidena na mestih, kjer to obstoječa konfiguracija terena dopušča.

Več na portalu javnih naročil