Skoči do osrednje vsebine

Rekonstrukcija lokalne ceste LC 440 311 Vrhole - Ličenca

Predmet javnega naročila je rekonstrukcija lokalne ceste LC 440 311 Vrhole - Ličenca od križišča z LC Križni Vrh - Loče do meje z Občino Slovenska Bistrica, v dolžini 600m.\nŠirina vozišča lokalne ceste znaša do 3,20 m in je mejna cesta z občino Slovenska Bistrica. Poškodovanost ceste se odraža zaradi podhranjenosti tehničnih elementov premajhna debelina spodnjega ustroja. Namen je izboljšati prometno povezavo do sosednje občine z rekonstrukcijo voziščne konstrukcije in elementi odvodnje. \nCilj: obnoviti dotrajano voziščno konstrukcijo v dolžini 600 m v širini 3,50m.\n

Več na portalu javnih naročil