Skoči do osrednje vsebine

Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425014 Ivanja vas - Mirna Peč z ureditvijo pločnika in javne razsvetljave

Rok za prijavo je potekel.

V okviru investicije je predvidena rekonstrukcija lokalne ceste LC 425014 Ivanja vas- Mirna Peč, v sklopu katere se razširi vozišče, zgradi hodnik za pešce in javna razsvetljava, izvede se odvodnjavanje in potrebne ureditve komunalnih vodov, cesta se preplasti.

Več na portalu javnih naročil