Skoči do osrednje vsebine

Rekonstrukcija Letališke ceste v 4-pasovnico na odseku med Bratislavsko ulico in Vzhodno obvoznico

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je rekonstrukcijo Letališke ceste od vključno krožnega križišča z Bratislavsko do priključka na vzhodno obvoznico.

Predvidena je širitev obstoječega profila ceste, preureditev križišč, ureditev novih površin za pešce in kolesarje, ter prestavitev oz. zaščita komunalnih vodov v območje obdelave.

Na zahodni strani (profil L1) se projektna dokumentacija navezuje na obstoječe stanje na vzhodni strani pa se v profilu L79 m navezuje na projekt rekonstrukcije priključka na vzhodno obvoznico št. projekta BPI 566 IDP, ki ga je izdelalo podjetje BPI d.o.o.

Predvideni so naslednji ukrepi na cestnem omrežju za zagotavljanje tekočega prometnega odvijanja:
rekonstrukcija Letališke ceste od križišča z Bratislavsko do obvoznice štiripasovno cesto,
rekonstrukcija križišča K1 Letališka cesta Bratislavska v krožišče s spiralnim potekom,
rekonstrukcija križišča K2 Letališka cesta Leskovškova v krožišče s spiralnim potekom,
rekonstrukcija križišča K3 Letališka cesta SPAR logističen center v krožišče s spiralnim potekom,
rekonstrukcija križišča K4 Letališka cesta LNG in CNG polnilnica v krožišče s spiralnim potekom,
ureditev peš in kolesarskih površin v območju obdelave
vzporedni ukrepi in prilagoditve, ki bodo zagotovili izvedbo zgoraj navedenih ukrepov

Projektna dokumentacija je na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg MDB 7, Ljubljana. Ogled je možen vsak delovni dan od 9:00 do 12:00 ure po predhodni najavi na telefonski številki +386 1 306 17 00 (tajništvo).

Več na portalu javnih naročil