GOV.SI

REKONSTRUKCIJA LC OD AVTOBUSNE POSTAJE DO GH ROGAŠKA

Javno naročilo se nanaša na rekonstrukcijo lokalne ceste 356112, in sicer od krožišča pri avtobusni postaji do priključka za Grand hotel Rogaška, v dolžini ca. 0,13 km. Kamnita zložba na tem odseku je dotrajana, zato je predvidena nova, ki se izvede za ca. 3 m proti brežini. S tem se omogoči prostor za razširitev vozišča na 6 m in za ureditev dvosmerne kolesarske steze.

Več na portalu javnih naročil