Skoči do osrednje vsebine

Rekonstrukcija LC 490641 "Ložnica-Juteks" - 1. faza

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je rekonstrukcija LC 490641 »Ložnica Juteks« od križišča z LC 490441 na zahodu do križišča z JP 993011 na vzhodu, ki zajema:
- Cestno omrežje z odvodnjavanjem,
- Cestno razsvetljavo,
- Meteorno kanalizacijo in
- Vodovodno omrežje,
skladno s popisi in tehničnimi specifikacijami, ki so priloga dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.

Več na portalu javnih naročil