Skoči do osrednje vsebine

Rekonstrukcija JP 892212 \"Kozjak križ - Polič\" in del JP 892221 \"RII 438 - Petrov

Rok za prijavo je potekel.

Predvidena je obnova obstoječe JP v skupni dolžini cca. 980m. JP se uredi za dvosmerni promet po enem voznem pasu širine 3,00m -3,5m v asfaltirani izvedbi. V delih, kjer je potrebna razširitev se izvede izkop humusa in izdela planum temeljnih tal ter vgradi gramozni nasip v ustrezni debelini. Prečno in vzdolžno odvodnjavanje se uredi preko vtočnih jaškov oz. požiralnikov in muld z iztokom preko prepustov razpršeno po terenu oziroma v očiščene obstoječe odvodne jarke. Hišni priključki levo in desno ob trasi se ustrezno utrdijo in uredijo deloma z gramozom deloma pa asfaltirajo. Ob trasi so predvideni tudi manjši oporni in podporni zidovi.

Več na portalu javnih naročil