Skoči do osrednje vsebine

Rekonstrukcija javne poti JP 883 612 Most Penoje Voh in podaljšanje JP 885 171 odcep Gajšek Kračun

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izvedba rekonstrukcije dveh obstoječih javnih poti v Krajevni skupnosti Loče in sicer:\n1. javno pot JP 883-162 (most Penoje-Voh) v dolžini L=260m \nRekonstrukcijska dela zajemajo zamenjavo nosilnega dela vozišča z novim v dveh različnih granulacijah, obnovo meteornega jarka, izvedbo enoslojnega obrabno zapornega asfalta z muldo in utrditvijo novih bankin. \n2. javno pot JP 885-171 (odcep Gajšek-Kračun) v dolžini L=490m \nRekonstrukcijska dela zajemajo zamenjavo nosilnega dela vozišča z novim v dveh različnih granulacijah, obnovo meteornega jarka, izvedbo vozišča in mulde iz dvoslojnega asfalta, utrditvijo novih bankin ter vgradnjo globoke vzdolžne drenaže. \n

Več na portalu javnih naročil