GOV.SI

Rekonstrukcija in prizidava mrliške vežice Čadram

Preddela, zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, tuje storitve, nepredvidena dela

Več na portalu javnih naročil