Skoči do osrednje vsebine

REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA Z NAMENOM HIDRAVLIČNIH IZBOLJŠAV NA VODOVOD.SISTEMU MRZLEK IN IZGR.KANALIZACIJE RENČE VOGRSKO-1. FAZA

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je:\n\nSKLOP 1 - REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA Z NAMENOM HIDRAVLIČNIH IZBOLJŠAV NA VODOVODNEM SISTEMU MRZLEK IN IZGRADNJA KANALIZACIJE RENČE VOGRSKO - 1. FAZA:\n\n rekonstrukcija in novogradnja najbolj problematičnih odsekov vodovoda z namenom hidravličnih izboljšav na vodovodnem sistemu Mrzlek za zagotovitev ustreznih tlačni razmer, povečanja konstantne kakovosti pitne vode, zanesljive in varne oskrbe z vzpostavitvijo alternativnega vodnega vira in požarne varnosti prebivalcev občine Renče-Vogrsko,\n izgradnja posameznih odsekov fekalne in meteorne kanalizacije z namenom izkoristiti sinergijske učinke vzporedne gradnje kanalizacije in vodovoda ter začeti vzpostavljati ustrezen sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode v sledečih aglomeracijah: Renče zahod (1518), Renče vzhod (1536) in Šempeter pri Gorici (1492), \n ureditev javne razsvetljave (kabelska kanalizacija in cestna razsvetljava) po priloženem popisu in shemah in \nSKLOP 2 - DOGRADITEV SN OMREŽJA:\n izvedb

Več na portalu javnih naročil