Skoči do osrednje vsebine

Rekonstrukcija in dograditev infrastrukture na Javorniku

Rok za prijavo je potekel.

Predmet projekta je vzhodno območje naselja Javornik, kjer je komunalna kanalizacija preobremenjena in so zaradi predvidenih novih gradenj potrebne določene dograditve.\n\nZa naselje Javornik na Ravnah na Koroškem je potrebno v skladu z ustrezno evropsko in slovensko zakonodajo ustrezno urediti odvod komunalnih in padavinskih odpadnih voda in urediti vodovodni priključek za predvidene nove objekta ( trgovski center SPAR, 2 stolpnici s podzemno garažo in novi bloki).\nObstoječa mešana kanalizacija je sedaj urejena tako, da je pred iztokom v vodotok Hotuljka zgrajen enostavni razbremenilnik, kateri višek vode, ki ne odteče preko enostavne dušilke v skupni kolektor do črpališča Č1, prelije v vodotok Hotuljka. Sistem je poddimenzioniran in zastarel.\nNova mešana kanalizacija se bo uredila preko novega razbremenilnega bazena Javornik z iztokom komunalne odpadne vode do obstoječega črpališča Č1 in potem do obstoječe CČN Ravne in prelivom v vodotok Hotuljka.\nKomunalne odpadne vode novih predviden

Več na portalu javnih naročil