GOV.SI

Rekonstrukcija ceste Sobrače - Ježce

Predmet projekta je rekonstrukcija lokalne ceste LC 138251 Sobrače Sela pri Sobračah Ježce. Na celotnem območju rekonstrukcije se obstoječe vozišče utrdi in razširi, poveča prometno varnost z izgradnjo hodnika za pešce, uredi odvodnjavanje meteornih odpadnih vod z izgradnjo cestne kanalizacije, postavi novo prometno signalizacijo in cestno razsvetljavo.

Več na portalu javnih naročil