Skoči do osrednje vsebine

REKONSTRUKCIJA CESTE DOB-ČEŠENIK-TURNŠE 2. faza

Rok za prijavo je potekel.

V sklopu rekonstrukcije ceste je predvidena tudi rekonstrukcija vodovoda. Na območju obravnavane ceste so še drugi komunalni vodi, ki se po potrebi ob tej priložnosti lahko uredijo (telekomunikacijski vod, plinovod, kanal odpadnih voda, elektrovod, javna razsvetljava). Dolžina trase odseka (Faza 2.) je cca. 700 m, dodatno bi se uredila še javna pot JP572203 v dolžini cca. 70m.
Zaradi pomankanja prostora za kontinuirano izvedbo hodnika v širini 1,60 m in pogostimi individualnimi uvozi na zemljišča se izvede poglobljen robnik (višina 1 cm nad voziščem). Iz podobnih razlogov in predvidenih ter že izvedenih ograjnih zidov parcel, se na robni del vozišča prav tako vgradi poglobljen robnik. Hodnik je predviden na celotni trasi rekonstruirane ceste. V voziščno
konstrukcijo pločnika in pripadajočo bankino se lahko smiselno vgradijo različni komunalni vodi (glede na stran poteka tras vodov lahko minimalno JR in TK). Celotna trasa 2. faze poteka skozi naselje Češenik, kjer je hitrost omejena s krajevno tablo na 50 km/h. V strnjenem delu naselja se hitrost omeji na 40 km/h.

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik