Skoči do osrednje vsebine

Redno vzdrževanje občinskih lokalnih cest in javnih poti v občini Braslovče

Predmet javnega naročila je redno vzdrževanje občinskih lokalnih cest in javnih poti v občini Braslovče v obdobju od 1.11.2023 do 31.10.2024.

Redno vzdrževanje občinskih lokalnih cest in javnih poti v občini Braslovče obsega vzdrževalna dela za ohranjanje prometnih, tehničnih in varnostnih lastnosti cest, zagotavlja prometno varnost in prevoznost cest ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.

Več na portalu javnih naročil