Skoči do osrednje vsebine

REDNO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI IG 2021-2024

Rok za prijavo je potekel.

Javno naročilo obsega storitev rednega vzdrževanja javne razsvetljave, vključno s storitvijo izvajanja dežurne službe in intervencijskih del na objektih in omrežju javne razsvetljave ter drugih posebnih del oz. storitev, na območju celotne Občine Ig in v obsegu, ki je dejansko potreben na podlagi naročnikovega poziva. Redno vzdrževanje javne razsvetljave vključuje zagotavljanje delovanja svetlobnih teles in pregled ter odpravljanje napak in okvar na cestni razsvetljavi ter svetlobno-signalnih napravah, v roku, ki ga ob posameznem naročilu izvedbe del, določi naročnik. Predmet naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu OBR-Popis del in OBR-Vzorec okvirnega sporazuma.\n\nNaročnik bo skladno z merili za izbiro najugodnejše ponudbe, določenimi v teh Navodilih, z najugodnejšim ponudnikom sklenil okvirni sporazum za obdobje do 31. 12. 2024.\n\n

Več na portalu javnih naročil