Skoči do osrednje vsebine

REDNO LETNO IN ZIMSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST NA OBMOČJU OBČINE DOBROVA-POLHOV GRADEC (PONOVITEV)

Rok za prijavo je potekel.

Javno naročilo vključuje izvajanje letnega vzdrževanja občinskih in nekategoriziranih cest in izvajanje zimske službe na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec. Obseg nalog, ki zajemajo izvajanje letnega in zimskega vzdrževanja občinskih in nekategoriziranih cest na območju Občine Dobrova Polhov Gradec je razviden iz obrazca »OBR-Popisi del«. Naročnik bo z izvajalcem, izbranim za posamezni sklop, sklenil okvirni sporazum z veljavnostjo 3,5 let. V primeru, da bo javno naročilo za oba posamezna sklopa dodeljeno istemu izvajalcu, bo naročnik z njim sklenil samo 1 okvirni sporazum.

Več na portalu javnih naročil