Skoči do osrednje vsebine

Recenzija in revizija DGD in PZI / IzN dokumentacij za projekt kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice in širše

Rok za prijavo je potekel.

Razpisano naročilo obsega:
- izvedbo recenzije skladno z Zakonom o cestah (Uradni list RS št. 109/10, 48/12, 36/14 odl. US, 46/15 in 10/18) in Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist (Uradni list RS, št. 07/12)
- izvedbo revizije premostitvenega objekta, skladno z določili opisa naročila za projektne dokumentacije DGD in PZI / IzN izdelane za projekte kolesarskih povezav na območju ORP Slovenske gorice in širše. Projektna dokumentacija se izdeluje na ravni izvedbenega načrta (IzN) oz. DGD in PZI (glede na zahtevnost objektov).

Projekt obsega izgradnjo kolesarskih povezav, ki obsega 22 tras razdeljenih na 4 sklope.

Več na portalu javnih naročil