Skoči do osrednje vsebine

Razpis M-ERA.NET 2021

Rok za prijavo je potekel.

Odprt je transnacionalni javni razpis »M-ERA.NET Call 2021« za raziskave s področja materialov.

Rok za oddajo razpisa

Oddaja obvezne predprijave: 15.06.2021 do 12:00 CET

Oddaja prijave: 17.11.2021 do 12:00 CET  (samo povabljeni konzorciji)

Opis razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v projektih izbranih v okviru skupnega transnacionalnega razpisa za raziskovalno razvojne projekte M-ERA.NET Call 2021. Razpis se navezuje in je v skladu s transnacionalnim razpisom, ki je objavljen na spletni strani projekta M-ERA.NET.

Razpis naslavlja naslednje teme (v ang.):

  • Modelling for materials engineering, processing, properties and durability
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces
  • High performance composites
  • Functional materials
  • New strategies for advanced material-based technologies for health applications
  • Materials for additive manufacturing

Znanstvena disciplina ali področje razpisa

Raziskave materialov.

Horizontalna prioriteta razpisa 2021 so raziskave materialov za napredne akumulatorje (baterije).

Partnerske države

Avstrija (FFG), Belgija (FWO, VLAIO, FNRS in SPW), Brazilija (FAPESP), Bulgarija (BNSF), Češka (TA CR), Danska (Innofond), Estonija (ETAG), Finska (AKA in Business Finland), Francija (ANR in regija Novelle-Aquitaine), Hrvaška (MZO), Nemčija (PtJ/BMBF in SMWK), Madžarska (NKFIH), Islandija (RANNIS), Izrael (MOST in IIA), Kanada (PRIMA), Latvija (VIAA), Litva (LMT), Luksemburg (FNR), Norveška (RCN), Poljska (NCN in NCBR), Portugalska (FCT), Romunija (UEFISCDI), Rusija (FASIE), Slovaška (SAS), Slovenia (MIZŠ), Republika Južna Afrika (DST), Južna Koreja (KIAT), Španija (AEI, CDTI, IDEPA in BC), Švedska (Vinnova), Švica (DETEC), Tajvan (MOST) in Turčija (TUBITAK).

Trajanje projektov

Največ do 36 mesecev.

Kdo so upravičenci za prijavo

Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje razpisa, objavljenega na spletni strani razpisa. Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi nacionalne/regionalne pogoje, ki so navedeni opisu sodelujočih držav in regij, kjer so za slovenske prijavitelje opredeljeni tudi upravičeni stroški financiranja skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije in višina sofinanciranja slovenskih partnerjev v razpisu.

Maksimalna višina nacionalnih sredstev

Skupna vrednost slovenskega dela sofinanciranja projektov je 840.000,00 EUR.

Vrednost sofinanciranja slovenskega dela posameznega mednarodnega projekta lahko znaša največ do 210.000,00 EUR za 3 leta (največ 70.000,00 EUR letno).  

Druge značilnosti razpisa

Vlogo oddajo slovenski prijavitelji skupaj v konzorciju na spletni strani razpisa v elektronski obliki. Hkratna oddaja vloge na MIZŠ ni potrebna.

Mednarodna spletna povezava URL

https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2021

Kontakt

Doroteja Zlobec
Tel.: 01 478 4624
E-mail: doroteja.zlobec@gov.si