Skoči do osrednje vsebine

Raziskava stanja treh visokogorskih jezer v letu 2019: Dvojno jezero (Peto in Šesto Triglavsko jezero) in jezero na Planini Pri jezeru

Rok za prijavo je potekel.

Dvojno jezero (Peto in Šesto Triglavsko jezero) leži v Dolini Triglavskih jezer, severozahodno od Bohinjskega jezera, na zemljišču s parc. št. 1721, k.o. Studor. Okrog 100 m severneje od Dvojnega jezera se nahaja planinska koča Koča pri Triglavskih jezerih (1685 m n.m.v., parc. št. 1719/2, k.o. Studor).
Jezero na Planini Pri jezeru leži severno od Bohinjskega jezera, na eni od Bohinjskih planin, na zemljišču s parc. št. 1730/1, k.o. Studor. Na južni obali jezera se nahaja planinska koča Koča na Planini Pri jezeru (1453 m n.m.v., parc. št. 1730/3, k.o. Studor).
Storitev mora na vseh treh jezerih obsegati:
Določitev merilnih mest.
Odvzem vzorcev skladno z veljavnimi standardi in pravili stroke za posamezne parametre.
Analiza fizikalnih in kemijskih lastnosti vode nad najglobljim delom jezera:
o temperatura, elektroprevodnost, koncentracija kisika, pH: po globini, na 2 m,
o celotni organski ogljik, celotni fosfor, ortofosfat, celotni dušik, amonij, nitrat: v površinski in sredinski plasti ter ob dnu jezera.
Analiza bioloških parametrov:
o Fitoplanktonske združbe: vrstna sestava, relativna ocena številčnosti vrste (abundanca).
o Perifitonske združbe: vrstna sestava, relativna ocena številčnosti vrste (abundanca), vertikalna razporeditev združbe.
o Prosojnost.
o Klorofil a.
o Vodni makrofiti in makro alge: vrstna sestava, relativna ocena številčnosti vrste (abundanca) in največja globina uspevanja.
o Zooplankton: vrstna sestava, relativna ocena številčnosti vrste (abundanca).
o Bentoški nevretenčarji: vrstna sestava, relativna ocena številčnosti vrste (abundanca).
o Vretenčarji (dvoživke): vrstna sestava, relativna ocena številčnosti vrste (abundanca).
Fotodokumentacija terenskega dela.
Vrednotenje rezultatov, priprava končnega poročila.
Opomba: analiza rib ni vsebina tega naročila, saj bo v letu 2019 potekal intenzivni izlov rib iz vseh treh jezer. Ponudnik se pri delu na terenu uskladi z izvajalci izlova rib.
Ponudnik mora zbrati in urediti pridobljene podatke na način, da bodo pripravljeni za nadaljnjo obdelavo in uporabo (v digitalni obliki) in jih v celoti predati naročniku. Končno poročilo v pisni obliki ponudnik naročniku preda v 3 izvodih.

Načrtovana časovnica izvedbe del: julij - oktober 2019

Ocenjena vrednost naročila (po oceni naročnika v EUR brez DDV): 26.500 EUR

Več na portalu javnih naročil