Skoči do osrednje vsebine

Ravnanje z odpadki, ki zajema zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izvajanje storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Gornja Radgona skladno s tretjo točko prvega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja ((Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 - GZ, 21/18 - ZNOrg, 84/18 - ZIURKOE in 158/20).

Več na portalu javnih naročil