Skoči do osrednje vsebine

Radiologija - usposabljanje iz varstva pred sevanji, dozimetrija in pregledi radiološke opreme

Rok za prijavo je potekel.

Usposabljanje iz varstva pred sevanji, dozimetrija in pregledi radiološke opreme.

Javno naročilo je razdeljeno na naslednje sklope:

SKLOP 1 Osebna dozimetrija izpostavljenih delavcev
SKLOP 2 Usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji za delavce, ki delajo z viri teh sevanj
SKLOP 3 Redni letni pregledi rentgenskih aparatov, Oddelka za nuklearno medicino in sevalnih aparatur na Oddelku za onkologijo - Enota za radioterapijo
SKLOP 4 Izdelave in revizije programov radioloških posegov in ocen izpostavljenih delavcev

Ponudniki lahko oddajo ponudbo za posamezni sklop, za več sklopov ali za vse sklope.

Več na portalu javnih naročil