Skoči do osrednje vsebine

Radiologija - usposabljanje iz varstva pred sevanji, dozimetrija in pregledi radiološke opreme - ponovitev

Rok za prijavo je potekel.

Usposabljanje iz varstva pred sevanji, dozimetrija in pregledi radiološke opreme.

Javno naročilo je razdeljeno na naslednje sklope:

SKLOP 1 Osebna dozimetrija izpostavljenih delavcev
SKLOP 2 Usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji za delavce, ki delajo z viri teh sevanj
SKLOP 3 Redni letni pregledi rentgenskih aparatov, Oddelka za nuklearno medicino in sevalnih aparatur na Oddelku za onkologijo - Enota za radioterapijo
SKLOP 4 Izdelave in revizije programov radioloških posegov in ocen izpostavljenih delavcev
SKLOP 5 Pregled in ocena ustreznosti zaščitne radiološke opreme

Več na portalu javnih naročil