Skoči do osrednje vsebine

Protipoplavni ukrepi na območju Čukelj in Zapučk-1 faza

Rok za prijavo je potekel.

Projekt predvideva posege ki so razdeljeni na dve funkcionalno zaključeni celoti, ki predstavljata dve ločeni fazi gradnje. Predmet tega razpisa je samo FAZA 1:
Faza 1 predvideva razširitev in spremembo nivelete obstoječega vodotoka 2.reda (jarek J2) v dolžini 471m. Vtok v strugo vodotoka predstavlja predvideni propust J1/2, dimenzije 2200mm. Iztok obnovljene struge vodotoka J2 predstavlja navezava vodotoka na obstoječi vtočni odsek betonskega prepusta. Predvidena je tudi ustrezna ureditev vtoka obstoječega cestnega jarka v vodotok. Vzdolž struge vodotoka J2 je predvidena obnova obstoječega propust AB.

Več na portalu javnih naročil