Skoči do osrednje vsebine

Projektna dokumentacija za objekt logistike in depojev scenskih elementov na lokaciji obstoječega skladišča v Šentvidu, Ob zdravstvenem domu 4

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije in izvedba projektantskega nadzora in sicer:
- Izdelava idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP)
- Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), pridobivanje projektnih pogojev in mnenj, izdelava vloge in pridobivanje gradbenega dovoljenja,
- Izdelava projektne dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI), popisa del s predizmerami in projektantskega predračuna za javno naročilo
- projektantski nadzor v času gradnje in sodelovanje ob pridobivanju uporabnega dovoljenja
vse za Projekt logistike in depojev scenskih elementov Skladišče Šentvid po dokumentu Programsko projektna naloga za izvedbo projekta Projekt logistike in depojev scenskih elementov SNG Drama Ljubljana, september 2019.

Več na portalu javnih naročil