GOV.SI

Projektiranje PZI in PID ter izvedbe gradnje projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save 1. sklop«

Predmet javnega naročila je mešano javno naročilo projektiranja PZI in PID ter izvajanja gradbenih del pri projektu Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save 1. sklop.

Več na portalu javnih naročil