Skoči do osrednje vsebine

Projektiranje projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja ter projektne dokumentacije za izvedbo gradnje in pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev Grosupeljščice

Rok za prijavo je potekel.

Ureditev Grosupeljščice skozi naselje predstavlja 2. fazo projekta »Ureditev Grosupeljščice za zagotavljanje poplavne varnosti Grosuplja in izgradnja zadrževalnika Veliki potok«. V 1. fazi načrtovana izgradnja zadrževalnika Veliki potok ni zadosten ukrep, zato je predvidena izvedba vodnogospodarskih ureditev na Grosupeljščici, ki bodo skupaj z učinkom zadrževalnika Veliki potok zagotavljale varnost urbaniziranemu območju pred stoletnimi visokimi vodami.
Predmet naročila je projektiranje projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) ter projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) in pridobitev gradbenega dovoljenja, vključno z izvedbo predhodnega postopka, za ureditev Grosupeljščice, in sicer:
1. za projekt, ki vključuje obe fazi »Ureditev Grosupeljščice za zagotavljanje poplavne varnosti Grosuplja in izgradnja zadrževalnika Veliki potok«: novelacijo investicijskega programa
2. za projekt »Vodnogospodarske ureditve Grosupeljščice v naselju«:
- vse aktiv

Več na portalu javnih naročil