GOV.SI

Projektiranje DGD in PZI projektne dokumentacije za fekalno kanalizacijo Lože in Manče

Predmet javnega naročila je projektiranje DGD in PZI projektne dokumentacije za fekalno kanalizacijo Lože in Manče.

Več na portalu javnih naročil