Skoči do osrednje vsebine

Prizidek Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana (SŠFKZ) - projektiranje (faza PZI, PID), izvedba GOI del in pridobitev uporabnega dovoljenja

Rok za prijavo je potekel.

Naročnik Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana (SŠFKZ) ima prostorske potrebe po dodatnih prostorih. Za ta namen je bila izdelana PGD dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Glavni namen investicije je izgradnja novega trakta SŠFKZ, kjer je predvidena ureditev sklopa zobozdravstvenih ordinacij z ločenim vhodom in sanitarijami, zobotehničnega laboratorija, učilnic, kabinetov, prostorov za pouk kozmetike, naravoslovnih laboratorijev ter knjižnice.

Objekt je namenjen šolanju različnih kadrov farmacevtske, kozmetične in zdravstvene stroke. Tako so poleg splošnih učilnic predvideni še laboratoriji in strokovne učilnice. V kleti pod delom novega prizidka bodo servisni ter garderobni prostori, servisni prostori, fitness ter sanitarije. V pritličju je v novem delu predviden nov zobotehnični laboratorij, vhod s stopniščem ter dvigalom ter sklop zobnih ordinacij z lastnim zobotehničnim laboratorijem. V 1. etaži so v novem delu predvidene splošne učilnice ter učilnica kozmetike 2. V 1. in 2. etaži so v novem delu predvidene splošne učilnice ter dva laboratorija. V 3. etaži je poleg dveh splošnih novih učilnic predvidena nova knjižnica. Na strehi obstoječega objekta je postavljen stekleni prehod do 3. etaže obstoječega objekt.

Prizidek ja požarno in konstrukcijsko ločen od obstoječega objekta. V vseh etažah je povezan z obstoječimi etažami. Na meji prostorov so požarno ločilni elementi, skladni s ŠPV. Novi prizidek, poleg prostorske povečave predstavlja vzpostavitev manjkajočih funkcionalnih povezav, ter dostop gibalno oviranim osebam do vseh etaž in prostorov.
Novi prizidek vsebuje novo vertikalno komunikacijsko jedro z dvigalom. Dvigalo povezuje vse etaže novega in starega dela objekta. Na notranjih stopniščih so zaradi dostopnosti ponekod predvidene rampe za gibalno ovirane osebe.

Pri izdelavi projektne dokumentacije (PZI) je potrebno upoštevati projektno nalogo naročnika. Pred pričetkom gradnje mora izdelano projektno dokumentacij naročnik pisno potrditi.

Stavba mora biti projektirana in zgrajena kot skoraj nič-energijska stavba skladno z zahtevami zadnjega veljavnega javnega poziva Eko sklada (JP 56SUB-LSRS17) za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena.

Več na portalu javnih naročil