Skoči do osrednje vsebine

Prizidek prostorov za specialistične obravnave, preventivo in zdravstveno vzgojo Zdravstvenega doma Murska Sobota

Rok za prijavo je potekel.

Prizidek 1 (SKLOP 1) je v celoti namenjen za izvajanje dejavnosti CENTRA ZA KREPITEV ZDRAVJA. Center za krepitev zdravja je nova samostojna organizacijska enota, ki povezuje strokovnjake in zdravstvenovzgojne programe za vse populacijske skupine ter zagotavlja usklajeno, optimalno in učinkovito zdravstvenovzgojno obravnavo in izvajanje aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju vseh populacijskih skupin v lokalni skupnosti, ki jo pokriva Zdravstveni dom Murska Sobota. Posebna pozornost je namenjena zagotavljanju enakih pogojev in vključevanju ranljivih skupin.
Sredstva za ta del investicije so delno zagotovljena na podlagi javnega razpisa za izbor operacij »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih, v okviru sklopa 2: Investicijski projekt v zdravstvenih domovih, objava v Uradnem listu RS, št. 56/17.
Izbrani ponudnik je pri izvajanju javnega naročila zavezan spoštovati načela in pravila javnega razpisa in sodelovati z naročnikom na način, da bo izročena dokumentacija vezana na črpanje sredstev oddana naročniku tako, da bo ustrezalo zahtevam razpisa. Pri tem bo izbrani ponudnik izrecno dolžan upoštevati jasna navodila Ministrstva za zdravje, ki nastopa v vlogi posredniškega organa in izvajalca razpisa, ter navodila naročnika pri črpanju denarnih sredstev, zlasti glede določb, navodil in sodil glede ugotavljanja in uveljavljanja upravičenih stroškov v okviru javnega razpisa.

Več na portalu javnih naročil