Skoči do osrednje vsebine

Prizidava k mrliški vežici Sevnica

Rok za prijavo je potekel.

Predmet razpisa je prizidava k mrliški vežici Sevnica, ki obsega enoetažno prizidavo k obstoječi zahodni fasadi mrliške vežice Sevnica. V sklopu rekonstrukcije obstoječe mrliške vežice se predvidi odstranitev celotnega tlaka in ostrešja s streho na dvokapnem kubusu, ki je umeščen na večjem delu zahodne fasade.
Na območju prizidave in rekonstrukcije se na novo uredijo utrjene tlakovane površine, v ureditev javnih zelenih površin in dostopnih poti v sklopu pokopališča in javnih parkirišč se ne posega. Glavna dostopna pot je preko asfaltirane dostopne ceste iz severovzhodne strani območja pokopališča, ki se navezuje na javno parkirišče in javno pot. Stranske pešpoti so urejene ob ostalih straneh vežice.


Več na portalu javnih naročil