Skoči do osrednje vsebine

PRIZIDAVA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA DU POSTOJNA

Rok za prijavo je potekel.

PRIZIDAVA:
Predmet projekta je prizidava novega stopnišča z centralnim dvigalom na skrajnem JV delu južnega trakta Doma upokojencev Postojna (parc. št. 2795/23, k.o. Postojna). Prizidek bo omogočal lažjo komunikacijo med posameznimi etažami trakta, hkrati pa bo urejen tudi neposreden izhod iz kletne etaža.
REKONSTRUKCIJA KLETI:
Predmet projekta je rekonstrukcija obstoječih prostorov južnega trakta kletne etaže Doma upokojencev Postojna za potrebe preureditve nastanitvenih enot in spremljajočih tehnično servisnih prostorov.

Podrobnejše je predmet naročila opredeljen v projektni dokumentaciji (opozarjamo ponudnike da je projektna dokumentacija razdeljena na dve dela in sicer PRIZIDAVA in REKONSTRUKCIJA KLETI), ki je na voljo za ogled pri naročniku.

Več na portalu javnih naročil