Skoči do osrednje vsebine

Pridobivanje služnostnih in kupoprodajnih pogodb

Rok za prijavo je potekel.

Predmetno javno naročilo zajema pridobivanje notarsko overjenih kupoprodajnih in služnostnih pogodb do vpisa v zemljiško knjigo za potrebe Mestne občine Kranj v letih 2019 in 2020. Predmet javnega naročila tako zajema vse aktivnosti oz. izvedbo vseh postopkov, ki so potrebni za pridobitev služnostne oz. lastninske pravice, vključno z organiziranjem overitve podpisov pri notarju ter predajo sklenjenih služnostnih oz. kupoprodajnih pogodb naročniku.

Več na portalu javnih naročil