Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev instrumenta finančnega zavarovanja v obliki bančne garancije oziroma zavarovalne police za leto 2022

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je pridobitev instrumenta zavarovanja v obliki bančne garancije oziroma zavarovalne police za zagotovitev finančnega jamstva družbe JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. (v nadaljevanju tudi: JP VOKA SNAGA d.o.o.) za izvedbo ukrepov, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Barje, za upravičenca REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana v višini 12.931.603,00 EUR. \n\nNaročnik je upravičencu dolžan zagotoviti nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo, unovčljivo na prvi poziv, oziroma zagotoviti zavarovalno polico. Bančna garancija oziroma zavarovalna polica bo izdana s strani garanta za obdobje od 6. 4. 2022 do vključno 6. 4. 2023.\n\n

Več na portalu javnih naročil