Skoči do osrednje vsebine

Prevzem produkta LF-A iz obdelave komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je prevzem produkta LF-A (v nadaljevanju tudi: produkt) iz obdelave mešanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju MKO), ki nastajajo v procesu obdelave odpadkov v obratu za mehansko-biološko obdelavo (v nadaljevanju: MBO) Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 101, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: RCERO Ljubljana). Zaradi dodatnega sušenja produkta tekom proizvodnega procesa LF-A nastajata dve frakciji zaradi česar je javno naročilo opredeljeno na dva sklopa.

Predmet javnega naročila je razdeljen na 2 (dva) sklopa, in sicer:
Sklop 1: EWC 19 12 12 visoko kalorična lahka frakcija LF-A v razsutem stanju sušeno (v nadaljevanju: Sklop 1 ali tudi LF-A - sušeno),
Sklop 2: EWC 19 12 12 visoko kalorična lahka frakcija LF-A v razsutem stanju (v nadaljevanju: Sklop 2 ali tudi LF-A).

Več na portalu javnih naročil