Skoči do osrednje vsebine

Prevzem, obdelava in odlaganje biorazgradljivih odpadkov

Prevzem, obdelava in odlaganje biorazgradljivih odpadkov (klasifikacijska številka odpadka: 20 02 01 in 20 01 08) za obdobje dveh (2) let, in sicer predvidoma od 1. 11. 2023 do 31. 10. 2025. Posamezni naročnik naroča storitve za potrebe ravnanja z biološko razgradljivimi odpadki, ki jih bo zbral v sistemu zbiranja odpadkov iz gospodinjstev na območjih občin Radovljica, Jesenice in Kranjska Gora. Komunala Radovljica bo s svojimi vozili biološko razgradljive odpadke dostavljala na ponudnikovo lokacijo obdelave.

Več na portalu javnih naročil