GOV.SI

PREVZEM IN ODVOZ LOČENIH FRAKCIJ KOMUNALNIH ODPADKOV

KUHINJSKI BIORAZGRADLJIVI ODPADKI IZ GOSPODINJSTEV ZA KOMPOSTIRANJE

Več na portalu javnih naročil