Skoči do osrednje vsebine

PREVZEM IN OBDELAVA MEŠANE KOMUNALNE ODPADNE EMBALAŽE 4

Rok za prijavo je potekel.

Naročnik razpisuje javno naročilo po odprtem postopku in sicer gre za prevzem neprevzete mešane komunalne odpadne embalaže (v nadaljevanju: MKOE), ki jo je in jo bo naročnik zbral oziroma izločil v procesu mehanske in biološke obdelave mešanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: MKO) v okviru izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov v letu 2020. Izločena MKOE se nahaja na lokacijah zbirnih centrov Suhadole in Postojna ter na območju Centra za ravnanje z odpadki Mala Mežakla v Občini Jesenice. Naročnik predvideva, da bo do konca leta na lokacijah zbirnih centrov predhodno skladiščil približno 1.900 ton MKOE in na lokaciji CRO Mala Mežakla še dodatnih približno 2.800 ton MKOE izločene iz mehanske in biološke obdelave MKO. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

Več na portalu javnih naročil