Skoči do osrednje vsebine

PREVZEM IN OBDELAVA MEŠANE KOMUNALNE ODPADNE EMBALAŽE 3

Rok za prijavo je potekel.

Naročnik razpisuje javno naročilo po odprtem postopku in sicer gre za prevzem neprevzete mešane komunalne odpadne embalaže (v nadaljevanju: MKOE), ki jo je naročnik izločil v procesu mehanske in biološke obdelave mešanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: MKO) v okviru izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov v letih 2018, 2019 in 2020. Izločena MKOE se nahaja na območju Centra za ravnanje z odpadki Mala Mežakla v Občini Jesenice. Naročnik na lokaciji skladišči 8.500 ton MKOE izločene iz mehanske in biološke obdelave MKO. Naročilo se oddaja po sklopih, ločeno po letih in lokacijah. Ponudnik lahko v okviru posameznega sklopa sam določi količino MKOE, ki jo je pripravljen prevzeti v obdelavo. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

Več na portalu javnih naročil