Skoči do osrednje vsebine

PREVZEM IN OBDELAVA MEŠANE KOMUNALNE ODPADNE EMBALAŽE

Rok za prijavo je potekel.

Naročnik razpisuje javno naročilo po odprtem postopku in sicer gre za prevzem neprevzete mešane komunalne odpadne embalaže (v nadaljevanju: MKOE), ki jo je naročnik zbral v okviru izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v obdobju 2018-2020. Zbrana MKOE se nahaja na dveh lokacijah in sicer na območju Centra za ravnanje z odpadki Suhadole v Občini Komenda in na območju odlagališča v zapiranju Stara vas v Občini Postojna. Naročnik na prvi lokaciji predhodno skladišči 3.900 ton MKOE, na drugi pa 1.700 ton. Naročilo se oddaja po sklopih, ločeno po letih in lokacijah. Ponudnik lahko v okviru posameznega sklopa sam določi količino MKOE, ki jo je pripravljen prevzeti v obdelavo. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

Več na portalu javnih naročil