Skoči do osrednje vsebine

PREVOZI UČENCEV OBČINI ŠMARTNO OB PAKI za ŠOLSKA LETA 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025

Rok za prijavo je potekel.

Javno naročilo zajema storitve izvajanja prevozov šoloobveznih otrok na območju Občine Šmartno ob Paki. Predmet naročila je razdeljen na sklope. Storitev se naroča za obdobje dveh šolskih let (2021/2022 in 2022/2023), s pričetkom izvajanja storitev na prvi šolski dan šolskega leta 2021/2022 ter z možnostjo podaljšanja v skladu s 5. odstavkom 46. člena ZJN-3 in sicer za šolski leti 2023/2024 in 2024/2025 v pisni obliki aneksa k pogodbi.

Več na portalu javnih naročil