GOV.SI

Prevozi komunalnih odpadkov na relaciji ZC Izola RCERO Ljubljana in strojni naklad komunalnih odpadkov na lokaciji ZC Izola

Strojni naklad mešanih komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 20 03 01 (v nadaljevanju: MKO) in kosovnih komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 20 03 07 (v nadaljevanju: KOG) na lokaciji »Zbirnega centra/Odlagališča Komunala Izola« Javnega podjetja Komunala Izola, d.o.o. Okvirna količina odpadkov, ki so predmet strojnega naklada na lokaciji ZC Izola iza razpisano obdobje, znaša: 4.070 ton MKO in 230 ton KOG oziroma skupno 4.300 ton.

Več na portalu javnih naročil