Skoči do osrednje vsebine

PREVOZI IN PREVZEMI ODPADKOV V LETU 2019

Rok za prijavo je potekel.

Javno naročilo se izvaja po postopku naročila male vrednosti s pogajanji v skladu s 47. členom ZJN-3 in je razdeljeno na dva (2) sklopa, od tega prvi sklop na dve (2) področji in drugi sklop na štiri (4) področja:
1. SKLOP 1: PREVOZ IN PREVZEM KOMUNALNIH ODPADKOV
1. PODROČJE 1 : PREVOZI KESONOV S KOMUNALNIMI ODPADKI
2. PODROČJE 2 : PREVZEM IN RAVNAJE S KOMUNALNIMI ODPADKI

2. SKLOP 2: PREVOZI ODPADKOV IN PREVZEM NEKOMUNALNIH ODPADKOV
1. PODROČJE 1 : PREVOZI KESONOV Z ODPADKI ALI SEKUNDARNIMI SUROVINAMI
2. PODROČJE 2 : PREVZEM IN RAVNANJE Z NENEVARNIMI ODPADKI (razen industrijske odpadne embalaže)
3. PODROČJE 3: PREVZEM, ODVOZ IN RAVNANJE Z NEVARNIMI ODPADKI
4. PODROČJE 4: PREVZEM, ODVOZ IN RAVNANJE Z ODPADNO ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO OPREMO

Več na portalu javnih naročil