GOV.SI

Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije

Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije

Več na portalu javnih naročil