Skoči do osrednje vsebine

PRENOVA SANITARIJ OŠ DR. FRANCETA PREŠERNA RIBNICA

Rok za prijavo je potekel.

Javno naročilo vključuje gradbena, strojno in elektro-instalacijska dela.

Predmet javnega naročila je bolj podrobno opredeljen v dokumentih »Popisi del« in »Tehnična dokumentacija«.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe in izvedbi javnega naročila upoštevati najmanj minimalne tehnične zahteve, funkcionalnosti in lastnosti objekta, kot so opredeljene v projektni dokumentaciji in veljavnih predpisih in standardih. Upoštevati je potrebno kompletne načrte, in sicer grafični del, tehnične opise, opombe in popise.

Za izvedbo predmeta javnega naročila se bo sklenila gradbena pogodba po pogodbeni klavzuli "na enoto mere".

Predmet naročila je enoten in ni razdeljen na sklope. Od ponudnikov se zahteva celovita ponudba, ki zajema vsa zahtevana dela.

Uvedba v delo je predvidena takoj po podpisu pogodbe. Izvajalec mora z vsemi deli zaključiti napozneje do dne 20. 8. 2019.

Izvajalec del bo odgovoren za odpravo vseh poškodb, ki bi zaradi izvajanja del nastale na dostopnih poteh, na objektu ali na okoliških objektih oz. za povrnitev škode v primeru, da odprava škode ne bo mogoča.

Več na portalu javnih naročil