Skoči do osrednje vsebine

PRENOVA PROSTOROV ZOBOZDRAVSTVENEGA OBJEKTA ZD MURSKA SOBOTA

Rok za prijavo je potekel.

Javno naročilo gradnje obsega prenovo notranjih prostorov zobozdravstvenega objekta ZDMS v skladu s projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (grafični in tekstovni del), ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prenova se izvaja v etapah. izbrani izvajalec z deli prične najkasneje 31.01.2020, in mora dela dokončati v 13 tednih od uvedbe v delo. Naročnik bo pri oddaji JN upošteval okoljske vidike tako, da bo zahteval uporabo materialov in vgrajene opreme, ki izpolnjujejo cilje iz 6. člena Uredbe o zelenem JN.

Več na portalu javnih naročil