Skoči do osrednje vsebine

PRENOVA MESTNEGA SREDIŠČA - FAZA 1/1: SLOVENSKA ULICA JUŽNI DEL

Rok za prijavo je potekel.

Prenova mestnega središča Faza 1/1: Slovenska ulica južni del. Izvedba obsega rekonstrukcijo talnih površin, urbane opreme in zasaditve na območju Slovenske ulice. Ulica se prometno in tehnično uredi, kot območje prepletajoče se rabe motornega prometa, kolesarjev in peščev z zmanjšano hitrostjo. Poleg menjave vrhnjega ustroja se na novo uredi tudi niveleta ceste in odvodnjavanje. Talne površine so kombinacija tonalitnih kock, plošč in pasov štokanih betonskih plošč.

Vzdolž celotne ulice se zasadi dvoredni drevored.

Postavitev raznih elementov urbane opreme, kot so klopi, postajališče za mestni potniški promet, stojala za kolesa, koši za odpadke in druge opreme.

SKLOP 1: GRADBENO OBRTNIŠKA DELA je znotraj sklopa oblikovan na tri področja, in sicer (skladno s Popisom del):
SKLOP 1 (PZI)
SKLOP 2(PZI)
SKLOP 3a(PZI)

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik